Protokoll kommunfullmäktige den 23 november 2022

Typ
Anslag
Nämnd/avsändare
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2022-11-23
Länk till ärendesajt
Ärendesajt
Paragraf
§ 239-271
Förvaringsplats
Rådhuset, Alingsås
Sekreterare
Ulrika Månsson
Publicerat
2022-12-02
Arkiveras
2022-12-26

Alingsås kommun