Protokoll kommunfullmäktige 28 september 2022

Typ
Anslag
Nämnd/avsändare
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2022-09-28
Länk till ärendesajt
Ärendesajt
Paragraf
§ 187-200
Förvaringsplats
Rådhuset, Alingsås
Sekreterare
Ulrika Månsson
Publicerat
2022-10-03
Arkiveras
2022-10-25

Alingsås kommun