Protokoll kommunala pensionärsrådet den 9 september 2022

Typ
Anslag
Nämnd/avsändare
Kommunala pensionärsrådet
Sammanträdesdatum
2022-09-09
Protokoll
Ladda ner
Paragraf
§ 25-34
Förvaringsplats
Närarkivet VoO
Sekreterare
Maria Svensson
Publicerat
2022-09-23
Arkiveras
2022-10-15

Alingsås kommun