1 Driftstörningar

Protokoll kommunala pensionärsrådet den 29 september 2023

Typ
Anslag
Nämnd/avsändare
Kommunala pensionärsrådet
Sammanträdesdatum
2023-09-29
Protokoll
Ladda ner
Paragraf
§§ 15-28
Förvaringsplats
Närarkivet VoO
Sekreterare
Maria Svensson
Publicerat
2023-10-05
Arkiveras
2023-10-27

Alingsås kommun