Protokoll kommunala pensionärsrådet den 22 februari 2024

Typ
Anslag
Nämnd/avsändare
Kommunala pensionärsrådet
Sammanträdesdatum
2024-02-22
Protokoll
Ladda ner
Paragraf
§§ 1-14
Förvaringsplats
Närarkivet VoO
Sekreterare
Maria Svensson
Publicerat
2024-02-29
Arkiveras
2024-03-22

Alingsås kommun