Protokoll kommunala pensionärsrådet den 18 november 2022

Typ
Anslag
Nämnd/avsändare
Kommunala pensionärsrådet
Sammanträdesdatum
2022-11-18
Protokoll
Ladda ner
Paragraf
35-43
Förvaringsplats
Närarkivet VoO
Sekreterare
Maria Svensson
Publicerat
2022-12-01
Arkiveras
2022-12-23

Alingsås kommun