Protokoll kommunala pensionärsrådet den 16 november 2023

Typ
Anslag
Nämnd/avsändare
Kommunala pensionärsrådet
Sammanträdesdatum
2023-11-16
Protokoll
Ladda ner
Paragraf
§§ 29-41
Förvaringsplats
Närarkivet VoO
Sekreterare
Maria Svensson
Publicerat
2023-11-22
Arkiveras
2023-12-14

Alingsås kommun