Protokoll kommunala pensionärsrådet den 12 maj 2023

Typ
Anslag
Nämnd/avsändare
Kommunala pensionärsrådet
Sammanträdesdatum
2023-05-12
Protokoll
Ladda ner
Paragraf
§§ 1-14
Förvaringsplats
Närarkivet VoO
Sekreterare
Maria Svensson
Publicerat
2023-05-26
Arkiveras
2023-06-17

Alingsås kommun