Protokoll från socialnämndens arbetsutskott den 6 mars 2024

Typ
Anslag
Nämnd/avsändare
Socialnämnden
Sammanträdesdatum
2024-03-06
Länk till ärendesajt
Ärendesajt
Paragraf
59-60
Förvaringsplats
Socialförvaltningen, Alingsås
Sekreterare
Arita Halili
Publicerat
2024-03-11
Arkiveras
2024-04-02

Alingsås kommun