Protokoll från sammanträde Alingsås & Vårgårdas Räddningstjänstförbund den 29 maj

Typ
Anslag
Nämnd/avsändare
Alingsås och Vårgårda räddningstjänstförbund
Sammanträdesdatum
2020-05-29
Länk till ärendesajt
Ärendesajt
Paragraf
§ 7-11
Förvaringsplats
Rådhuset, Alingsås
Sekreterare
Jenny Hellsten
Publicerat
2020-06-18
Arkiveras
2020-06-22

Alingsås kommun