Protokoll från kultur- och utbildningsnämndens sammanträde den 25 september

Typ
Anslag
Nämnd/avsändare
Kultur- och utbildningsnämnden
Sammanträdesdatum
2023-09-25
Protokoll
Ladda ner
Förvaringsplats
Kultur- och utbildningsförvaltningen
Publicerat
2023-09-26
Arkiveras
2023-10-18

Alingsås kommun