Protokoll från kultur- och utbildningsnämndens sammanträde 21 februari

Protokoll från kultur- och utbildningsnämndens sammanträde 21 februari

Typ
Anslag
Nämnd/avsändare
Kultur- och utbildningsnämnden
Sammanträdesdatum
2023-02-21
Protokoll
Ladda ner
Förvaringsplats
Kultur- och utbildningsförvaltningen
Publicerat
2023-02-22
Arkiveras
2023-03-17

Alingsås kommun