Protokoll från kultur-och utbildningsnämndens arbetsutskott den 8 februari

Typ
Anslag
Nämnd/avsändare
Kultur- och utbildningsnämnden
Sammanträdesdatum
2023-02-08
Protokoll
Ladda ner
Förvaringsplats
Kultur- och utbildningsförvaltningen
Publicerat
2023-02-13
Arkiveras
2023-03-08

Alingsås kommun