Protokoll från kultur- och utbildningsnämndens arbetsutskott den 6 december

Typ
Anslag
Nämnd/avsändare
Kultur- och utbildningsnämnden
Sammanträdesdatum
2023-12-06
Protokoll
Ladda ner
Förvaringsplats
Kultur- och utbildningsförvaltningen
Publicerat
2023-12-07
Arkiveras
2024-01-01

Alingsås kommun