Protokoll från kultur- och utbildningsnämndens arbetsutskott den 11 oktober

Typ
Anslag
Nämnd/avsändare
Kultur- och utbildningsnämnden
Sammanträdesdatum
2023-10-11
Protokoll
Ladda ner
Förvaringsplats
Kultur- och utbildningsförvaltningen
Publicerat
2023-10-13
Arkiveras
2023-11-06

Alingsås kommun