Protokoll från kultur- och utbildningsnämndens arbetsutskott 8 november

Typ
Anslag
Nämnd/avsändare
Kultur- och utbildningsnämnden
Sammanträdesdatum
2022-11-08
Protokoll
Ladda ner
Förvaringsplats
Kultur- och utbildningsförvaltningen
Publicerat
2022-11-10
Arkiveras
2022-12-06

Alingsås kommun