Protokoll från kultur- och utbildningsnämndens arbetsutskott

Typ
Anslag
Nämnd/avsändare
Kultur- och utbildningsnämnden
Sammanträdesdatum
2023-09-20
Protokoll
Ladda ner
Förvaringsplats
Kultur- och utbildningsförvaltningen
Publicerat
2023-09-21
Arkiveras
2023-10-16

Alingsås kommun