Protokoll från kultur- och utbildningsnämnden den 22 september

Typ
Anslag
Nämnd/avsändare
Kultur- och utbildningsnämnden
Sammanträdesdatum
2020-09-22
Protokoll
Ladda ner
Publicerat
2020-09-23
Arkiveras
2020-10-15

Alingsås kommun