Protokoll från kultur- och utbildningsnämnden den 13 juni

Typ
Anslag
Nämnd/avsändare
Kultur- och utbildningsnämnden
Sammanträdesdatum
2023-06-13
Protokoll
Ladda ner
Förvaringsplats
Kultur- och utbildningsförvaltningen
Publicerat
2023-06-14
Arkiveras
2023-07-10

Alingsås kommun