Protokoll från kultur- och utbildningsnämnden 16 november

Typ
Anslag
Nämnd/avsändare
Kultur- och utbildningsnämnden
Sammanträdesdatum
2022-11-16
Protokoll
Ladda ner
Förvaringsplats
Kultur- och utbildningsförvaltningen
Publicerat
2022-11-21
Arkiveras
2022-12-13

Alingsås kommun