Protokoll från kultur- och utbildningsnämnden 15 november

Typ
Anslag
Nämnd/avsändare
Kultur- och utbildningsnämnden
Sammanträdesdatum
2023-11-15
Protokoll
Ladda ner
Förvaringsplats
Kultur- och utbildningsförvaltningen
Publicerat
2023-11-22
Arkiveras
2023-12-15

Alingsås kommun