Protokoll från kultur- och utbildningsnämnden 11 januari

Typ
Anslag
Nämnd/avsändare
Kultur- och utbildningsnämnden
Sammanträdesdatum
2023-01-11
Protokoll
Ladda ner
Förvaringsplats
Kultur- och utbildningsförvaltningen
Publicerat
2023-01-13
Arkiveras
2023-02-08

Alingsås kommun