Protokoll från kommunstyrelsens sammanträde den 7 september 2020

Typ
Anslag
Nämnd/avsändare
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2020-09-07
Länk till ärendesajt
Ärendesajt
Paragraf
§§ 117-130
Förvaringsplats
Rådhuset, Alingsås
Sekreterare
Anci Eyoum
Publicerat
2020-09-10
Arkiveras
2020-10-02

Alingsås kommun