Protokoll från kommunfullmäktiges sammanträde den 2 september 2020

Typ
Anslag
Nämnd/avsändare
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2020-09-02
Länk till ärendesajt
Ärendesajt
Paragraf
§§ 65-99
Förvaringsplats
Rådhuset, Alingsås
Sekreterare
Anci Eyoum
Publicerat
2020-09-11
Arkiveras
2020-10-05

Alingsås kommun