Protokoll från jävsutskottet den 9 september 2020

Typ
Anslag
Nämnd/avsändare
Jävsutskottet
Sammanträdesdatum
2020-09-09
Länk till ärendesajt
Ärendesajt
Paragraf
§ 3
Förvaringsplats
Rådhuset, Alingsås
Sekreterare
Anci Eyoum
Publicerat
2020-09-10
Arkiveras
2020-10-02

Alingsås kommun