Protokoll från jävsutskottet den 2 september 2020

Typ
Anslag
Nämnd/avsändare
Jävsutskottet
Sammanträdesdatum
2020-09-02
Länk till ärendesajt
Ärendesajt
Paragraf
§ 1-2
Förvaringsplats
Rådhuset, Alingsås
Sekreterare
Anci Eyoum
Publicerat
2020-09-09
Arkiveras
2020-10-01

Alingsås kommun