Protokoll från Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 12 mars

Typ
Anslag
Nämnd/avsändare
Barn- och ungdomsnämnden
Sammanträdesdatum
2024-03-12
Länk till ärendesajt
Ärendesajt
Paragraf
§§15-19
Sekreterare
Karin Berg
Publicerat
2024-03-18
Arkiveras
2024-04-09

Alingsås kommun