Protokoll för Ungdomsfullmäktige den 28 maj 2020

Typ
Anslag
Nämnd/avsändare
Ungdomsfullmäktige
Sammanträdesdatum
2020-05-28
Länk till ärendesajt
Ärendesajt
Paragraf
§ 1-43
Förvaringsplats
Rådhuset, Alingsås
Sekreterare
Jenny Hellsten
Publicerat
2020-06-18
Arkiveras
2020-07-01

Alingsås kommun