Protokoll för Alingsås och Vårgårda räddningstjänstförbund 28 maj 2021

Protokoll

Typ
Anslag
Nämnd/avsändare
Alingsås och Vårgårda räddningtjänstförbund
Sammanträdesdatum
2021-05-28
Länk till ärendesajt
Ärendesajt
Paragraf
10 - 13
Förvaringsplats
Rådhuset, Alingsås
Sekreterare
Jenny Hellsten
Publicerat
2021-05-31
Arkiveras
2021-06-22

Alingsås kommun