Protokoll Barn- och ungdomsnämndens

Typ
Anslag
Nämnd/avsändare
Barn- och ungdomsnämnden
Sammanträdesdatum
2021-05-18
Länk till ärendesajt
Ärendesajt
Paragraf
§§45-57
Förvaringsplats
Kungsgatan 9
Sekreterare
Karin Berg
Publicerat
2021-05-19
Arkiveras
2021-06-17

Alingsås kommun