Protokoll barn- och ungdomsnämndens sammanträde 22-10-25

Typ
Anslag
Nämnd/avsändare
Barn- och ungdomsnämnden
Sammanträdesdatum
2022-10-25
Länk till ärendesajt
Ärendesajt
Paragraf
§§94-105
Förvaringsplats
Kungsgatan 9
Sekreterare
Karin Berg
Publicerat
2022-10-25
Arkiveras
2022-11-16

Alingsås kommun