Protokoll Barn- och ungdomsnämndens sammanträde 22-09-20

Typ
Anslag
Nämnd/avsändare
Miljöskyddsnämnden
Sammanträdesdatum
2022-09-20
Länk till ärendesajt
Ärendesajt
Paragraf
§§74-93
Förvaringsplats
Kungsgatan 9
Sekreterare
Karin Berg
Publicerat
2022-09-20
Arkiveras
2022-10-12

Alingsås kommun