Protokoll Barn- och ungdomsnämndens sammanträde 22-06-14

Typ
Anslag
Nämnd/avsändare
Barn- och ungdomsnämnden
Sammanträdesdatum
2022-06-14
Länk till ärendesajt
Ärendesajt
Paragraf
§§61-73
Förvaringsplats
Kungsgatan 9
Sekreterare
Karin Berg
Publicerat
2022-06-14
Arkiveras
2022-07-06

Alingsås kommun