Protokoll Barn- och ungdomsnämndens sammanträde 22-05-23

Typ
Anslag
Nämnd/avsändare
Barn- och ungdomsnämnden
Sammanträdesdatum
2022-05-17
Länk till ärendesajt
Ärendesajt
Paragraf
§§50-60
Förvaringsplats
Kungsgatan 9
Sekreterare
Karin Berg
Publicerat
2022-05-23
Arkiveras
2022-06-14

Alingsås kommun