Protokoll Barn- och ungdomsnämndens sammanträde 22-01-25

Typ
Anslag
Nämnd/avsändare
Barn- och ungdomsnämnden
Sammanträdesdatum
2022-01-25
Länk till ärendesajt
Ärendesajt
Paragraf
§§1-16
Förvaringsplats
Kungsgatan 9
Sekreterare
Karin Berg
Publicerat
2022-02-01
Arkiveras
2022-02-23

Alingsås kommun