Protokoll Barn- och ungdomsnämndens sammanträde 21-09-21

Typ
Anslag
Nämnd/avsändare
Barn- och ungdomsnämnden
Sammanträdesdatum
2021-09-21
Länk till ärendesajt
Ärendesajt
Paragraf
§§73-89
Förvaringsplats
Kungsgatan 9
Sekreterare
Karin Berg
Publicerat
2021-09-22
Arkiveras
2021-10-14

Alingsås kommun