Protokoll Barn- och ungdomsnämndens sammanträde 2021-10-19

Typ
Anslag
Nämnd/avsändare
Barn- och ungdomsnämnden
Sammanträdesdatum
2021-10-19
Länk till ärendesajt
Ärendesajt
Paragraf
§§90-102
Förvaringsplats
Kungsgatan 9
Sekreterare
Karin Berg
Publicerat
2021-10-20
Arkiveras
2021-11-11

Alingsås kommun