Protokoll Barn- och ungdomsnämndens sammanträde 2021-06-15

Typ
Anslag
Nämnd/avsändare
Barn- och ungdomsnämnden
Sammanträdesdatum
2021-06-15
Länk till ärendesajt
Ärendesajt
Paragraf
§§58-72
Förvaringsplats
Kungsgatan 9
Sekreterare
Karin Berg
Publicerat
2021-06-23
Arkiveras
2021-07-15

Alingsås kommun