Protokoll Barn- och ungdomsnämndens sammanträde 2020-06-16

Typ
Anslag
Nämnd/avsändare
Barn- och ungdomsnämnden
Sammanträdesdatum
2020-06-16
Länk till ärendesajt
Ärendesajt
Paragraf
§ 50-63
Förvaringsplats
Barn- och ungdomskontoret
Sekreterare
Karin Berg
Publicerat
2020-06-18
Arkiveras
2020-07-10

Alingsås kommun