Protokoll Barn- och ungdomsnämndens sammanträde 16 maj

Typ
Anslag
Nämnd/avsändare
Barn- och ungdomsnämnden
Sammanträdesdatum
2023-05-16
Länk till ärendesajt
Ärendesajt
Paragraf
§§47-53
Sekreterare
Karin Berg
Publicerat
2023-05-24
Arkiveras
2023-06-15

Alingsås kommun