Protokoll Barn- och ungdomsnämndens artbetsutskotts sammanträde 230530

Typ
Anslag
Nämnd/avsändare
Barn- och ungdomsnämnden
Sammanträdesdatum
2023-05-30
Länk till ärendesajt
Ärendesajt
Paragraf
§§32-34
Sekreterare
Karin Berg
Publicerat
2023-06-01
Arkiveras
2023-06-23

Alingsås kommun