Protokoll Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskotts sammanträde

Typ
Anslag
Nämnd/avsändare
Barn- och ungdomsnämnden
Sammanträdesdatum
2021-10-05
Länk till ärendesajt
Ärendesajt
Paragraf
§§67-74
Förvaringsplats
Kungsgatan 9
Sekreterare
Karin Berg
Publicerat
2021-10-07
Arkiveras
2021-10-29

Alingsås kommun