Protokoll Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskotts sammanträde 2020-06-02

Typ
Anslag
Nämnd/avsändare
Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2020-06-02
Länk till ärendesajt
Ärendesajt
Paragraf
§ 38-48
Förvaringsplats
Barn- och ungdomskontoret
Sekreterare
Karin Berg
Publicerat
2020-06-18
Arkiveras
2020-06-26

Alingsås kommun