Protokoll Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott

Typ
Anslag
Nämnd/avsändare
Barn- och ungdomsnämnden
Sammanträdesdatum
2020-10-06
Länk till ärendesajt
Ärendesajt
Paragraf
§§62-67
Förvaringsplats
Kungsgatan 9
Sekreterare
Karin Berg
Publicerat
2020-10-07
Arkiveras
2020-10-29

Alingsås kommun