Protokoll Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 7 november 2023

Typ
Anslag
Nämnd/avsändare
Barn- och ungdomsnämnden
Sammanträdesdatum
2023-11-07
Länk till ärendesajt
Ärendesajt
Paragraf
§§46-51
Sekreterare
Karin Berg
Publicerat
2023-11-08
Arkiveras
2023-11-30

Alingsås kommun