Protokoll Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 6 september

Typ
Anslag
Nämnd/avsändare
Barn- och ungdomsnämnden
Sammanträdesdatum
2022-09-06
Länk till ärendesajt
Ärendesajt
Paragraf
§§53-66
Förvaringsplats
Kungsgatan 9
Sekreterare
Karin Berg
Publicerat
2022-09-13
Arkiveras
2022-10-05

Alingsås kommun