Protokoll Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott

Typ
Anslag
Nämnd/avsändare
Barn- och ungdomsnämnden
Sammanträdesdatum
2023-01-17
Länk till ärendesajt
Ärendesajt
Paragraf
§§1-8
Sekreterare
Karin Berg
Publicerat
2023-01-18
Arkiveras
2023-02-09

Alingsås kommun