Protokoll Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott

Typ
Anslag
Nämnd/avsändare
Barn- och ungdomsnämnden
Sammanträdesdatum
2022-11-08
Länk till ärendesajt
Ärendesajt
Paragraf
§§ 76-89
Sekreterare
Karin Berg
Publicerat
2022-11-10
Arkiveras
2022-12-02

Alingsås kommun