Protokoll Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 4 april 2023

Typ
Anslag
Nämnd/avsändare
Barn- och ungdomsnämnden
Sammanträdesdatum
2023-04-04
Länk till ärendesajt
Ärendesajt
Paragraf
§§20-26
Sekreterare
Karin Berg
Publicerat
2023-04-06
Arkiveras
2023-04-28

Alingsås kommun