Protokoll Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 31 maj 2022

Typ
Anslag
Nämnd/avsändare
Barn- och ungdomsnämnden
Sammanträdesdatum
2022-05-31
Länk till ärendesajt
Ärendesajt
Paragraf
§§45-52
Förvaringsplats
Kungsgatan 9
Sekreterare
Karin Berg
Publicerat
2022-06-01
Arkiveras
2022-06-23

Alingsås kommun